Samen bewust energiek

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Marinus Krul

Duurzaam Tolhuislanden

is een initiatief van de bewoners en eigenaren van het gebied Tolhuislanden

De coöperatie heeft als doel: 

  • de regie houden en bijdragen aan de duurzame energietransitie
  • leden ondersteunen bij duurzaamheidsdoelstellingen
  • waar mogelijk verbeteren leefbaarheid en sociale samenhang in Tolhuislanden

 

Bestuur

  • Voorzitter: Arjan Koster
  • Penningmeester: Marguerite Lok-de Keijzer
  • Lid: Albert Arnoldink
  • Lid: Niek Compagner

Contact: info@duurzaamtolhuislanden.nl

Projectteam

  • Pondera,
  • Ventolines
  • Robert Colijn

Contact: pteam@duurzaamtolhuislanden.nl

 

Samen een succes maken

Het succes van de Coöperatie is afhankelijk van het gedrag van elk van ons. Door integer, respectvol en transparant te zijn in ons handelen, creëren we waarde, behouden we vertrouwen van onze relaties en ons recht om zaken te doen. Eenieder heeft hierin een eigen verantwoordelijkheid. We hanteren daarvoor 6 principes, deze dienen als leidraad voor het maken van een juiste keuze.

Het is van toepassing op iedereen die verbonden is aan de Coöperatie; de Leden, het Bestuur én ook de ingehuurde krachten, financiers, samenwerkingspartners en leveranciers worden geacht zich aan deze gedragscode te houden in hun relatie met of namens onze Coöperatie.

Professionali-teit & openheid

Duurzaamheid

Eerlijke samenwerking

Eerlijk zakendoen

Eerlijke communicatie

Persoonlijk verantwoorde-lijkheid