Het gebied

Waar

Tolhuislanden is het gebied in de gemeente Zwolle ingesloten tussen de Rijksweg A28, de spoorlijn Zwolle-Meppel, bedrijventerrein Hessenpoort en de provinciale weg Hasselt-Nieuwleusen. Het huidige gebiedsgebruik is overwegend agrarisch gericht op melkvee en er bevinden zich dan ook diverse melkveehouderijen in het gebied.

Er staan naast de spoorlijn 4 windmolens in Tolhuislanden 4 windmolens die een aantal jaar geleden ontwikkeld zijn door een projectontwikkelaar.

Tolhuislanden heeft een oppervlakte van circa 770 ha en kent circa 52 woonadressen.

 

Waarom

Eind 2017 heeft de gemeente Zwolle de Zwolse Energiegids uitgebracht waarin ons gebied, Tolhuislanden werd gezien als één van de gebieden waar grootschalige opwekking van wind- en zonne-energie plek zou kunnen plaats vinden. In het coalitieakkoord van 2018 werd dit vernauwd naar het gebied van Tolhuislanden waar een dergelijke ontwikkeling voor wind- en zonne-energie zou kunnen plaatsvinden. De gemeente Zwolle hecht aan lokaal eigenaarschap, het creëren van sociale en economische meerwaarde en een zorgvuldig proces.