Project

Wie

Wij als bewoners en (grond)eigenaren van het gebied Tolhuislanden hebben het initiatief opgestart om regie te houden in ons gebied. Regie hebben in het proces om tot in vulling te komen van duurzame energie wat passend is in ons woonleefklimaat dat is ons uitgangspunt.

Vervolgstappen

Onderaan deze pagina staat de tijdlijn van het project met verschillende contactmomenten en mijlpalen. De tijdlijn wordt tijdens het proces regelmatig geüpdatet.

Samenwerking

We hebben een nauwe samenwerking met de Gemeente Zwolle. Zij ondersteunen ons initiatief en dat hebben we gezamenlijk vast gelegd in de een Gebiedsovereenkomst. Naast het bestuur is er een projectteam samengesteld. Het projectteam bestaat uit Ventolines, Pondera & Robert Colijn. Het projectteam heeft als taak een breed buurt-gedragen plan (‘wat komt waar’) op te stellen en de realisatie van dit plan te bewerkstelligen.

Wanneer

We richten ons op het jaar 2025, onze wens is dan dat in het gebied van Tolhuislanden de installaties voor de opwekking van duurzame energie gerealiseerd zijn . Deze realiseren jaarlijks een energieproductie van minimaal 0,13 PJ en maximaal 0,30 PJ.

Timeline

2022
augustus

Tolhuislanden Duurzame Energie B.V. is opgericht

april

De leden hebben een voorkeursvariant gekozen

2021
augustus

Start Ecologisch onderzoek

juni

Uitbreiding Hessenpoort plannen gemeente

mei

Besluit leden welke varianten onderzocht worden en de vergoeding systematiek

2020
november

Laagvliegroute boven Tolhuislanden wordt opgeheven

oktober

Start werkgroepen

juli

Start projectteam haalbaarheid fase

april

Ledenwerving

maart

Oprichting Coöperatie Duurzaam Tolhuislanden