Vraag & Antwoord

Lidmaatschap

Wie kan lid worden van de coöperatie?

Als bewoners willen wij de regie houden gedurende het gehele proces en de realisatie. De benodigde grond is hieraan onlosmakelijk verbonden, we hebben de grondeigenaren ook nodig om onze doelstelling te realiseren. Daarom kunnen zowel bewoners als grondeigenaren lid worden van de coöperatie, mits zij langer dan twee jaar bewoner en/of grondeigenaar zijn met minimaal 1 ha landbouwgrond in het gebied de Tolhuislanden.

Heb ik zeggenschap?

Via lidmaatschap van de coöperatie en de algemene ledenvergadering heb je zeggenschap, ben je betrokken en voel je mede verantwoordelijk voor de duurzame energie ontwikkeling in het gebied.

Wat zijn de kosten van het lidmaatschap

Er is eenmalig inleggeld voor deelname aan de coöperatie vereist.

Hoe is de aansprakelijkheid vastgelegd?

Er is sprake van uitgesloten aansprakelijkheid (UA).

Algemeen

 In aprilRicht de coöperatie zich op wind of op zon?

Wij richten ons op wind en zon energie, ook kijken we naar innovatieve initiatieven.

Zijn de locaties van zon en wind al bepaald?

De locaties zijn nog niet bepaald.  Met de buurt en ondersteuning van projectteam streven we naar een gedragen plan voor de invulling van het gebied. In april hebben de leden vanuit 8 varianten 1 voorkeursvariant gekozen. Op basis van deze voorkeursvariant zullen de vervolg onderzoeken plaatsvinden. 

Financieel

Zijn de vergoedingen al bepaald?

Nee, de vergoedingen zijn nog niet bepaald, dit zal vanuit de buurt met ondersteuning van het projectteam opgepakt worden om tot een gedragen plan te komen.

Kan ik financieel participeren?

Mocht u hier geïnteresseerd in zijn dan kunt u dit vrijblijvend via de mail (info@duurzaamtolhuislanden.nl) kenbaar maken.