Privacy statement

 

Duurzaam Tolhuislanden verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving.

Doel van en rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt door Duurzaam Tolhuislanden in het kader van haar doelstelling.

Persoonsgegevens

Duurzaam Tolhuislanden verwerkt onder andere titel, naam, adres, postcode, woonplaats, telefoon, e-mailadres, bankrekeningnummer, geboortedatum en overige informatie die noodzakelijk is voor haar verwerkingsdoelen. Duurzaam Tolhuislanden verkrijgt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan haar bekendmaakt, of omdat zij deze in het kader van één van haar verwerkingsdoelen van derden verkrijgt. Uw persoonsgegevens worden door Duurzaam Tolhuislanden niet doorgegeven naar landen buiten de Europese Unie, tenzij dit nodig is voor haar verwerkingsdoelen.

Bewaartermijn

Duurzaam Tolhuislanden bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor haar verwerkingsdoelen. De gegevens worden bewaard op een beveiligde Onedrive locatie.

Persoonsgegevens en derden

Duurzaam Tolhuislanden verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is voor haar verwerkingsdoelen.

Wijzigingen

Duurzaam Tolhuislanden behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op ieder gewenst moment en om welke reden dan ook te wijzigen en adviseert u daarom deze privacyverklaring regelmatig te controleren.

Uw rechten

U hebt het recht Duurzaam Tolhuislanden te verzoeken u inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Een dergelijk verzoek kunt u richten aan het postadres van Duurzaam Tolhuislanden of info@duurzaamtolhuislanden.nl